احکام صادره تصفیه های تشکیلاتی رهبری حزب کمونیست ایران و کومله را محکوم کنیم!

احکام صادره تصفیه های تشکیلاتی رهبری حزب کمونیست ایران و کومله را محکوم کنیم!

به استحضار کلیه رفقا و دوستان و افکار عمومی میرساند

همانگونه که در سایتها شاهده آن بوده اید پس از صدور اطلاعیه شماره یک منتقدین کمونیست رفیق شاهو نعمتی هم یکی از رفقا در تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران ـ کومله طی نامه ای علنی پیوستن خود به جمع ما منتقدین خط رهبری کومله و حکا را اعلام نمود.
پس از انتشار علنی اطلاعیه ها بشیوه بسیار نامتمدنانه و نارفیقانه فضای اردوگاه مرکزی کومله علیه رفقای ما ملتهب شده. هفته گذشته علنا رفیق شاهو از سوی دبیرخانه کومله بازخواست شده و به ایشان ابلاغ شده: » اعلام پیوستن شما به این جمع از اعضاء خلاف موازین تشکیلاتی بوده و «پلنوم» تصمیم به اخراج شما و جمعی دیگر از اعضاء گرفته «. البته این در حالی است که اولین پلنوم کمیته مرکزی منتخب کنگره دهم حزب کمونیست ایران بتاریخ 19 مرداد 1389 برگزار شده مگر اینکه این پلنوم اضطراری برای این اعلام موجودیت اقلیت تدارک دیده شده باشد! هنوز چون کمیت منتقدین کمونیست برای رهبری معلوم نیست بدون اسم بردن از جمع دیگر این حکم را شفاها به رفیق شاهو اعلام میکند. و بشکلی ضمنی به ایشان توصیه میشود که از اعلام پیوستن خود به منتقدین کمونیست منصرف شود. چون رفیق شاهو از اعضای هیئت تحریریه منتقدین کمونیست بهیچوجه حاضر نبوده از تصمیم سیاسی و آگاهانه خود مبنی بر ملحق شدن به منتقدین کمونیست به ذره عقب نشینی کند، نهایت در تاریخ 3 نوامبردبیرخانه کومله حکم اخراج را به ایشان ابلاغ کرده تا 6 نوامبر باید بمحض تسویه ارگانی اردوگاه را ترک کند.
این در حالیست که ما قبلا در اطلاعیه شماره 2 این اقدامات حذف منتقدین از جمله رفیق حامد محمدی عضو حزب کمونیست ایران را شدیدا محکوم کردیم. و در همین اطلاعیه جو سازیها و شانتازهایی که از سوی رهبری توسط یک سری از اعضا در فیس بوک علیه ما اعضای منتقدین کمونیست و عضو حزب کمونیست ایران دامن زده بود را هشدار دادیم. و در پایان اطلاعیه آمده بود: «بقیه رفقای منتقدین کمونیست در تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران که در کردستان عراق بسر می برند نیز بکار روتین حزبی خود مشغول می باشند و کسی از عضویت در حزب کمونیست ایران انصراف نداده است، مگر منبعد تشکیلات بخواهد برای واکنش نشان دادن به اطلاعیه با سنگین تر کردن فضا به بهانه برخورد تشکیلاتی، دست به تصفیه ببرد».
اکنون با صدورحکم اخراج رفیق شاهو نعمتی دبیرخانه کومله علنا یکبار دیگر بر صحت تصفیه مخالفین سایسی خود که ما از پیش طی اطلاعیه ای هشدار داده و آنرا محکوم نمودیم صحه گذاشت. این احکام سنگین حذف به صرف باورهای کمونیستی از سوی رهبری را تنها می توان در باورهای استالینیستی آنها دید و بس. اگر نشان دادن همه جانبه فاصله گرفتن این خط رهبری از برنامه و استراتژی و سیاستهای حزب کمونیست ایران برای ما نیاز به فرصت بیشتری دارد و در یک اطلاعیه نمی گنجد. اما پراتیک رهبری در حذف کردن منتقدین خود که جزو عزم جزم کرده ترین اعضای حزب کمونیست ایران و پیشمرگان کومله برای تحقق اهداف سوسیالیستی بوده و هستند، بارزترنشان میدهد که این رهبری در آینده هم به همین شکل مخالفین «خط مشی خود خوانده اشان» و دیگر کمونیستها را تا جایی که قدرتشان قد بدهد چه در شکل فردی و یا سازمانی و حزبی از میان بر میدارند. ابراهیم علیزاده در تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران ـ کومله طی سخنانی در جواب به اعتراض عده ای از همفکران خود که نگران اخراج این رفقا بودند اذعان داشته : «»این نطفه یک انشعاب دیگر از نوع کمونیسم کارگری اما در مقیاسی کوچکتر است و حوصله ندارند برای خود نیرو جمع کند، باید در نطفه اقلیت را به نفع اکثریت خفه کرد»». نقل به مضمون
حال نظر به اینکه طرح بحثهای نظری در تقابل با خط رهبری کومله و حکا با روش نامتمدنانه این رهبری مواجه شده دوستان و رفقا و افکار عمومی می توانند نقش موثری در به نقد کشیدن این حرکت داشته باشند. و نگزارند به این شیوه رهبری کومله و حکا هژمونی تشکیلاتی خود را برای تصفیه درون تشکیلاتی به کار اندازد.
توجه شما را بخصوص به این نکته بیشتر معطوف میداریم رفقای که هم اکنون در تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران ـ کومله در صدد اخراج کردنشان هستند، شکی در آن نیست که با این اخراج سازیها، این رفقا با وضعیتی که بهر لحاظ بر کردستان عراق هم حاکم بوده روشن است عواقب ناگوار و پرمخاطره را می تواند برای یکایک آنها بهمراه آورد. افکار عمومی از آن غافل نیست که بارها پس از این تصفیه های سیاسی که از سوی دبیرخانه کومله انجام شده ، در یک هماهنگی اعلام نشده با حکومت اقلیم کردستان به رفقای کمونیست و آزادیخواه در اشکال گوناگون فشار آمده که باید خاک کردستان عراق را ترک کنند. درصورتیکه از هیچ کس این پنهان نیست تعدادی از این رفقا یا از اعضای دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب بودند، یا دارای سوابق سیاسی و فعالیت در دیگر جنبشهای اجتماعی بوده و بارها از سوی عاملان رژیم ضدی بشری جمهوری اسلامی تحت تعقیب و پیگرد بودند.
همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب را در سراسر جهان فرا میخوانیم که این عمل بغایت نامسئولانه دبیرخانه کومله را محکوم کنند. خاطرنشان کنید که با این اعمال بیرحامنه علیه منتقدین خود یکبار دیگر نشان میدهید که آنچه را هر روزه چون خواست و مطالبات فی الفور برای مردم آزادیخواه در آنسوی مرز در بوق و کرنا می دمید از آزادی بیان و آزادی قلم…تا رسد به آزادی بی قید و شرط سیاسی که وعده آنرا در فردای حاکمیتتان به مردم میدهید و آنچه را در مورد خطرات جانی و شکنجه و زندان و جهنم بزرگی که به پهنای جامعه، نظام جمهودی اسلامی برای کارگران، دانشجویان، زنان و انسانهای آزاده ساخته ، دیگر زیاد نباید جدی گرفته شود.
در این بیانیه نمی گنجد استدلال کرد که وضعیت بمراتب فلاکتبارتر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای اکثریت مردم مقیم کشورعراق بخصوص طی هفت سالی که از اشغال آن توسط نیروهای نظامی غرب و در راس همه آمریکا میگذرد چقدر شرایط را بر توده های کارگران و مردم زحمتکش در این کشور دهشتناک تر نموده. فقر و بیکاری روزافزون جهت امرار معاش و برخورداری از حداقل رفاهیات زندگی و ده ها پدیده و معضلات بزرگ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دیگر که گریبانگیر مردم جامعه عراق شده، میرود تا سناریوی هولناک 2003 را بیشتر در سراشیبی یک سقوط و انفجار اجتماعی قرار دهد . همگی شاهد آن هستیم با اوضاع اسفناک عدم امنیت کار و زندگی که در گوشه و کنار این کشور قحطی زده بر جان و مال مردم چنگ انداخته، هر روزه صدها نفر را در اشکال گوناگون به کام مرگ می سپارد.
در چنین وضعیتی اگر کسانی بخواهند بدون مجوز اقامت در این کشور بمانند، جدا ازینکه نمی توانند کاری برای خود دست و پا کنند بلکه برای منع از دیپورت شدن صدالبته باید به زندگی مخفی رو بیاورند!
دبیرخانه کومله چشم بر همه این واقعیات بسته و با عصای جادوی تصفیه کردن هایش می خواهد چه چیز را ثابت کند؟ غیر از اینست شما در روز روشن مخالفین سیاسی در صفوف خودتان را که در تقابل نظری نتوانستید به آنها جوابگو باشید به حذفشان دست بردید!؟
شما با اینکارتان در شرایطی که جریانات ناسیونالیست کرد بر کرستان عراق برای کمونیستها حکمفرما کرده اند شریک هستید، مابهازای عملی حرکت شما هماهنگی اعلام نشده با حکومت اقلیم کردستان جهت فشار آوردن به این انسانهای مبارز و رزمنده است. . لذا دیپورت کردن بخصوص مبارزین و فعالین کمونیست به ایران از سوی حکومت اقلیم کردستان برای استحکام بخشیدن هر چه بیشتر بند و بست هایش با رژیم جمهوری اسلامی ایران نامحتمل نبوده و خطری است که نباید افکار عمومی از آن غافل بماند. ما از هم اکنون اعلام میداریم که هر اتفاقی که امنیت رفیق شاهو نعمتی و دیگر رفقای منتقدین کمونیست در عراق را با خطر مواجه بسازد دبیرخانه کومله را مسئول اصلی آن می دانیم.

هیئت تحریریه منتقدین کمونیست

4 نوامبر 2010
زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری

Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s