جوابیه از سوی : هیئت تحریریه منتقدین کمونیست

جوابیه از سوی : هیئت تحریریه منتقدین کمونیست

به : کميته تشکيلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
باسلام
نامه شما به تاریخ 1نوامبر ۲۰۱۰ در ارتباط با اخراج از عضویت(بخوانید تصفیه منتقدین) رفقا سمکونوری و ناصربابامیری را دریافت کردیم و در این خصوص لازم دانستیم الف ـ دو اصل اساسی، و ب ـ چند نکته را به استحضار شما رفقای کميته تشکيلات خارج از کشور حکا برسانیم.
الف ـ دو اصل مهم را ضروری دیدیم در اساسنامه حزب کمونیست ایران که باید همه ما اعضاء ـ اعم از رهبری حزب کمونیست ایران ـ از آن تبعیت کنیم اینجا یاد آور شویم.
اصل یکم : اساسنامه حکا در اولین پراگرافش آمده : کنگره دوم حزب کمونيست ايران اصلاح اساسنامه پيشين و تدوين متن جديد را به کميته مرکزی منتخب اين کنگره واگذار کرد. اين متن جديدمیبايست بر مبنای جهت گيری های خود اين کنگره تهيه شده و به رای عموم اعضای حزب گذاشته شود، کميته مرکزی حزب پس از انتخاب کميسيونهای لازم و بررسی اصلاحيه های رسيده از طرف اعضای حزب، در پلنوم هشتم (سومين پلنوم کميته مرکزی منتخب کنگره دوم) طرح اساسنامه جديد را باتفاق آرا تصويب کرده و انتشار داد وپس از حدود 3 ماه که برای مطالعه و بررسی اعضای حزب در نطر گرفته شده بود. آنرا به رای گيری از کليه اعضای حزب گذاشت. نتايج اين همه پرسی در پلنوم نهم کميته مرکزی بتاريخ نيمه اول تيرماه سال جاری ارائه شد و نظر باينکه 93 درصد از اعضای قطعی که تا تاريخ تشکيل اين نشست آرايشان به دست کميته مرکزی رسيده بود، تماما به کليت اساسنامه رای موافق داده بودند…» خط تاکیدها از سوی ماست.
آیا این اساسنامه بر مبنای کدام جهت گیری و در راستای تحقق چه اهدافی تدوین شده این در برنامه حزب کمونیست ایران آمده. و با مبنا قرار دادن برنامه حکا رهبری کنونی لااقل در فاصله کنگره های نوهم و دهم جهت گیری اش عکس آنرا به ثبوت رسانده.
اصل دوم: در اساسنامه فصل اول-تعريف و اهداف حزب.ماده اول تصریح کرده:حزب کمونيست ايران تشکل کمونيستی طبقه کارگر ايران برای سازماندهی و تحقق امر انقلاب اجتماعی سوسياليستی است. مبانی اعتقادی و اهداف حزب در برنامه حزب کمونيست ايران بيان شده است.
اتفاقا ما منتقدین کمونیست دقیقا به باورمندی کامل به این دو اصل پایه ای و با فوکوس کردن روی اهداف و استراتژی در برنامه حزب کمونیست ایران چون خواستیم وفادار بمانیم، این پروسه نقد خط رهبری را شروع کرده ایم. بنا به جهتگیری که کنگره دوم حزب کمونیست ایران اساسنامه اصلاحیه را به تصویب رسانده و ما هم بر اجرای آن پای میفشاریم ما را ملزم نمود تا با ترمز کردن ایستی به رهبری داده باشیم که از جهتگیری و استراتژی و برنامه حزب کمونیست ایران فاصله گرفته! شروع این حرکت مهم پروسه انتقادی به خط رهبری برای ما فلسفه وجودیش از همینجا مایه میگیرد.
فصل پنجم اساسنامه هم رهبری را در ماده 17 ملزم نموده که مسئول اجرا و پیشبرد مصوبات کنگره هاست.
حال بر این اساس خط رهبری است که موازین را زیر پا گذاشته و باوجود اینکه نشان داده فاقد صلاحیت پشتوانه قرار دادن اساسنامه ای است، میخواهد برای حذف منتقدین خود بشکلی نامشروع اساسنامه را مستمسکی جهت به کرسی نشاندن خط مسلط خود بکار بگیرد.
ما بنا به اعتباری که برای برنامه و اساسنامه حزب کمونیست ایران و انکشاف دادن آن قائل هستیم در برابر این اعمال نظر به منتقدین کمونیست هر چند محکم جلو شما ایستاده ایم اما به هیچ وجه از موازین تشکیلاتی به ذره تخطی نکرده ایم.
ب ـ نکاتی هم مبنی بر اینکه ما منتقدین خط رهبری از موازین حزبی بطور کامل تبعیت کرده ایم:
نخست اینکه به استناد به بند 5 از ماده 2 از فصل 2 یعنی اصول تشکیلاتی حزب « محفوظ بودن حق اقلیت هر سازمان حزبی برای آنکه همه اعضای آن سازمان را از نظر و اختلافات خود با اکثریت مطلع نماید».
جدا از دیگر جلسات سیاسی در داخل توده تشکیلات در یکسال گذشته چهار سمینار در تشکیلات خارج از کشور از سوی کمسیون تدارک کنگره 10 برای کل اعضای حزب کمونیست ایران ترتیب داده شد. ما هر چند مباحث تقابلات خود را قبلا هم در سطوحی در جلسات و ارگانها بیان کرده بودیم، اما با توجه به جایگاه ویژه تر این سیمینارها خود را بیشتر آماده کردیم تا تفاوتها در سطحی دیگر و کنکرت تر فرموله نمائیم و مانع از خیز رفرمیستی خط رهبری شویم. اولین سمینار در تشکیلات خارج از کشور حکا از سوی کمسیون برای رفیق صلاح مازوجی دبیر هیئت اجرائی حزب کمونیست ایران ترتیب داده شد. بحث تقابل نظری با رفیق صلاح از سوی رفیق ناصر بابامیری در همین سمینار از سر گرفته شد. پس از ابراز نظر سیاسی ایشان و بیان اختلافات بجای اینکه مناقشه نظری در جهت اصولی و مترقی هدایت شود، از سوی رفقای خط رهبری تقابلات رفیق ناصر بیشتر با انگ و برچسب جواب گرفت تا با این حربه منتقدین خط مسلط را بتوانند به عقب نشینی وادارند. دقیقا در همین جلسه بود که همانطور که نامه کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران هم اذعان نموده :« در يکى از سمينارها رفيق محمد نبوى عضو کميته تشکيلات خارج کشور به رفيق ناصر پيشنهاد کرد طى برگزارى جلسات حزبى نظراتش را با اعضاى حزب در ميان بگذارد و تشکيلات خارج با کمال ميل حاظر است اين جلسات را ترتيب دهد». رفیق ناصر در همین سمینار علنا اعلام نمود که از تدارک چنین جلسه ای با کمال میل استقبال میکند. سی دی آن بقول خودتان موجود است لطفا یکبار دیگر آنرا گوش کنید. متأسفانه کمسیون استقبالی که از پیشنهاد خودش نیز بعمل آمده بود را به باد فراموشی سپرد. پس از این جلسه هم ر. ناصر دو سیمینار دیگر تدارک کنگره 10 حزب را با به چالش کشیدن خط رهبری بمنظور بسط و تداوم پروسه انتقادی فعالانه شرکت جسته. نهایتا در آخرین جلسه تدارک کنگره هم که از سوی رفیق ابراهیم علیزاده ارائه گردید رفیق ناصر تقابلات و تفاوتها با بحث رفیق ابراهیم را آنگونه که در اطلاعیه شماره یک منتقدین کمونیست هم آمده بود حول این خطوط محوری:
1.تبیین ما از اوضاع سیاسی ایران و منطقه و جهان
2.ترسیم چشم انداز ما برای اوضاع پیشرو و آتی
3. مبانی تاکتیکی ما در سیاستها

با «خط رهبری» حکا نیز پیشبرده . اما وقتی رفیق ابراهیم هم نخواست براین تفاوتهای نظری صحه بگذارد، سعی کرد با شگردهای شناخته شده و کلی گویی در پاسخگویی نیم ساعته و نهایتا منتسب کردن بحث ر.ناصر به بحثهای گذشته کمونیسم کارگری چنین وانمود کرده: » تا جایی که من از بحث ناصر متوجه شدم ایشان با حزب کمونیست ایران مخالفت دارد!» و با این القاب از یک دیالوگ رفیقانه سیاسی شانه بالا انداخت. در واقع با صحبتهایش هژمونی خود برای مسدود نمودن دیالوگ به روی ایشان را نشان داد. و همانگونه که نامه حکا هم اذعان داشته رفیق ابراهیم سخن آخر پیشنهاد کرده تا رفیق ناصر تفاوتهای نظری خود با رهبری را مکتوب کند.(سی دی این سمینار هم حتما موجود است)
در تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران ـ کومله از سوی ر. صلاح جلسه ای ارائه داده میشود که از سوی جمعی از رفقای منتقدین کمونیست از جمله رفقا سمکو نوری، حامد محمدی و جمعی دیگر با تقابل جدی نظری روبرو میشود. اما متأسفانه جلسه در آنجا هم از سوی رهبری با همین فضای دیالوگ تشکیلات خارج از کشور روبرو میشود و بزعم خویش با این متد میشود روی مباحث منتقدین سرپوش بگذارد و آنرا فیصله یافته قلمداد کند.
و حتی در بالاترین مرجع حزب کمونیست ایران که کنگره است از سوی رفیق سمکو که همچون نماینده به کنگره 10 حزب کمونیست ایران راه یافته بود، تفاوتهای نظری را با «خط رهبری» با محدودیت زمانی که برای ایشان قائل شده بودند ارائه گردیده.

به این صورت در حد مقدورات، اکثریت اعضای حزب از تقابلات نظری ما به صورت شفاهی مطلع بوده، و در نامه شما رفقای کميته تشکيلات خارج از کشورحکا هم به آن اذعان شده است شکل پروسه شفاهی آن را طی کرده و اکثریت اعضای تشکیلات حزب کمونیست ایران و کومله از شکل شفاهی اختلافات نظری منتقدین کمونیست به «خط رهبری» که فایلهای صوتی آنها نیز موجود است باخبر شده اند.
در نامه آوردید : رفيق مسول سايت حزب، طى ياداشتى به آدرس فرستنده مطلب اعلام ميکند، که به دو دليل نميتواند مطلب را در سايت درج نمايد و در انظار عموم قرار دهد : « اول بدليل اينکه هيچ فرد حقيقى پاى اين اعلام موجوديت را امضا نکرده است ؛ دوم اينکه اعلام موجوديت يک اقليت تشکيلاتى بايد از کانال تشکيلاتى بگذرد. »
اما ما طی نامه ای با امضای ناصر بابامیری و سمکو نوری از اعضای حزب کمونیست ایران اطلاعیه را برای کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران و سایتها ارسال کردیم. اظهارات شما در این بخش از نامه هم اصل و اساس ندارد. اگر شما حاضر به پاسخگویی نبودید، باز این کمیته خارج از کشور است که از وظایف اش تخطی کرده نه ما.
اذعان کرده اید چرا آنرا برای سایت داخلی اعضاء نفرستادید تا کلیه اعضاء از نظراتتان بشکل مکتوب هم واقف باشد؟ لااقل سه سال است این سایت برای اعضاء وجود مادی نداشته تا عضوی به آن دسترسی پیدا کند! اینرا میشود سایت داخلی اعضاء اسم گذاشت؟ این سایت تنها شکلی فرمال بود و صرفا مصارف کوتاه مدت برای رهبری تشکیلات را در برداشت.
ماده 5 از فصل دوم اساسنامه حزب کمونیست ایران که شما چون یکی از موارد صدور حکم اخراج رفقا به آن استناد کرده اید در مورد ایشان صدق نمیکند . چون ما تا حدی که تشکیلات فراخوانش توانسته اعضاء را برای مباحث تدارک کنگره جمع کند همانطور که قبلا اشاره کردیم در دو بخش علنی تشکیلات با حضور رهبری و اعضاء چه در خارج از کشور و چه در تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران ـ کومله در فاصله دو کنگره 9 و 10 حزب تا حدود زیادی پیش برده ایم.
در نامه کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران باز با مراجعه به اساسنامه ماده 19 از فصل 6 را دستاویزی جهت صدور حکم خود میکند. ماده 19 از فصل 6 اساسنامه از قرار معلوم تا جایی که به قبل از درج علنی اطلاعیه بر میگردد حاکی از آنست که رفقا سمکو و ناصر شرایط مندرج در ماده 19 از فصل 6 اساسنامه ای را داشته اند، اما بزعم کمیته تشکیلات خارج کشور حکا اکنون چون ایشان منتقد خط رهبری هستند چنین نتیجه میگیرد که نقد رهبری یعنی تبعیت نکردن از برنامه حزب و رفقا را فاقد شرایط پیشین قلمداد میکند! و آنوقت بر مبنای این منطق و استدلال نادرست اساسنامه را ضامن و پشتوانه اجرائی حکم اخراج دو نفر از اعضاء قرار میدهد. اما چون مباحث ما منتقدین کمونیست بر فصل یک و ماده یک اساسنامه حزب کمونیست ایران پای میفشارد شما را ذیحق نمبینیم که با از محتوی تهی کردن فصل یک اساسنامه که تمام حق و حقوق اساسنامه ای برای پیشبرد و تحقق آن در نظر گرفته شده در مورد ما مرتکب چنین خطای بزرگی شوید.
دوم آنکه این اطلاعیه کلیات پروسه تقابلات ما منتقدین به «خط رهبری» را عنوان کرده که مباحث جدی نظری چندین سمینار بزرگ تشکیلاتی را پشت سر گذاشته. اساسنامه به شما اکثریت و ما اقلیت موازینی را مقرر کرده که باید مناسباتی در راستای پیشبرد جهتگیریها و برنامه حزب کمونیست ایران آنگونه که این سند نشان میدهد ناظر بر انسجام تشکیلاتی ما باشد. و جایی در اساسنامه قید نشده اگر اکثریت اهداف، استراتژی، برنامه حکا را کنار نهاد و تغییر ریل داد اقلیت باید از اکثریت تبعیت کند. ما وقتی بعد از انجام پروسه شفاهی انتقادات از ارگانهای مربوط جهت درج نظراتمان درخواست نمودیم اما از جواب داد به آن سر باز زدند، میتواند بر اساس موازین اساسنامه ای که شما ناقض آن گشتی شکل اعلام موجودیت اقلیت در درون تشکیلات حزب کمونیست ایران را به خود بگیرد.
سوم: نظر به اینکه رهبری حزب کمونیست ایران جهت آماده کردن گزارش سیاسی کنگره به صورت مکتوب بیش از 3 سال وقت در اختیار داشته لذا مکتوب کردن اختلافات سیاسی و نظری ما منتقدین کمونیست به «خط رهبری» حکا نیز به زمان نیاز دارد. ما نیز سعی خواهیم کرد تا مهیا شدن سند تکمیلی مانیفست حزب کمونیست(اقلیت)، تا جایی که در اطلاعیه ها و مقالات بگنجد، روی جزئیات سه سر تیتر عنوان شده در اطلاعیه شماره 1 که تفاوت های استراتیژیکی، سیاسی، تاکتیکی و سبک کار ما با «خط رهبری» حزب و کومله را بیان میکند، خم شویم.
مورد اخراج( حذف تشکیلاتی)حامد محمدی آنچه شما تحت عنوان عضوگیری از خارج تشکیلات اسم گذاری کرده اید هم از همین کانال نقض اساسنامه ای گذشته:
با استناد به ماده بیست و پنجم فصل هفت، کمیته مرکزی تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران میبایست از این اصول مندرج در فصل 7 و ماده 25 که پنج مرحله را برای اخراج به تناسب خطای صورت گرفته تعین شده عدول نکند. بعبارتی دیگر به تناسب تقابل دیدگاهی که با خط رهبری پیش آمده عمل ننماید و بعدا هم در اطلاعیه ای بنویسد:»همچنین فرد دیگری نیز- حسن طی این مطلب ادعای مشابهی در مورد وی طرح کرده است- بدلیل تخطی و عملکرد خلاف موازین تشکیلاتی اخراج شده است». چرا اگر ایشان بدلیل باورهای کمونیستی و طبقاتی اخراج میگردد آنرا پنهان میکنید؟
ما با اسنتاد به تحقیقات از محل کار روتین رفیق حامد و در پرس و جوی صمیمانه با رفقای همجهت خط رهبری جویای دلیل اخراج رفیق حامد محمدی شدیم همه اذعان داشتند که درست است که ایشان یک خطای معین تشکیلاتی هم کرده، سوای این ایشان با ما اختلاف سیاسی داشت و ما جمعی از اعضا هم از کمیته مرکزی برایش درخواست اخراجی کرده ایم. ایشان بهتر بود برود یک حزبی فعالیت کند که رفرمیستی و چپ سنتی نباشد. از مسئول سیاسی گردان هم سوال کردیم که آیا شما خبر از این داشتید که قبل از حکم اخراج، یکی از موارد توبیخی که در فصل 7 و ماده 25 اساسنامه آمده( ١- تذکر رسمی 2- توبيخ 3- سلب مسئوليت 4- تعليق عضويت 5- اخراج )ابلاغ بشود، ایشان هم اظهار بی اطلاعی کرد. یعنی کلیه نشانه ها حاکی از آن بود که این شکل برخورد تشکیلاتی تنها مستمسکی بوده برای تصفیه کردن منتقدین و الا این موارد اساسنامه نمی بایست نادیده گرفته شود.
در پایان لازم به ذکر است که بگوییم ما منتقدین «خط رهبری» در حکا بر این باور هستیم که از هیچ یک از موازین مندرج در اساسنامه حزب در خصوص شکل و شیوه بیان اختلافات خودمان با «خط رهبری» در حکا تخطی نکرده ایم. لذا اعلام چنین حکمی مبنی بر اخراج از عضویت و حزب کمونیست ایران را برخلاف موازین مندرج در اساسنامه میدانیم. در همین راستا از رفقای کمیته مرکزی میخواهیم حکم صادره از سوی رفقای کميته تشکيلات خارج از کشور حکا را ملغی نماید و موازین اساسنامه برسمیت شناختن اقلیت در درون حزب کمونیست ایران را رعایت کند و با حفظ موازین و پرنسیپهای حزبی امیدواریم فضای رفیقانه و صمیمانه جهت پیشبرد متمدنانه مباحث را تخطئه نکند.

هیئت تحریریه منتقدین کمونیست

Advertisements
این نوشته در Uncategorized ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s